Welkom

Welkom op de website van de Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen Tiel (SBBT).  SBBT is opgericht in 1995 en realiseert collectieve beveiligingsprojecten op de bedrijventerreinen in de gemeente Tiel . SBBT  informeert u graag over de collectieve beveiligingsprojecten.

Samenwerking

In de SBBT werken het bedrijfsleven, gemeente, politie en brandweer samen om de veiligheid op de bedrijventerreinen in Tiel te vergroten. In het begin is dit vooral georganiseerd door mobiele surveillance op de bedrijventerreinen. In 2005 zijn een aantal bedrijventerreinen voorzien van slagbomen, cameratoezicht en rolhekken. Dit heeft geleid tot een spectaculaire daling van het aantal inbraken bij de bedrijven. Dit betekent niet dat stilgezeten kan worden. Het ‘boevengilde’ wordt steeds creatiever en brutaler. Om dit ‘kat en muisspel’ niet te verliezen analyseert de SBBT voortdurend actuele feiten en probeert hiernaar zo adequaat mogelijk te handelen. Sinds 2009 wordt de collectieve beveiliging betaald uit het Ondernemersfonds. Door samenwerking zijn de kosten voor collectieve beveiliging relatief laag in vergelijking met de opgetelde kosten die verband houden met criminaliteit op de bedrijventerreinen. Daarnaast verhoogt de collectieve beveiliging het veiligheidsgevoel van medewerkers, bewoners en bezoekers op de bedrijventerreinen.

 

Co�peratie Medel              Coöperatie Medel

 

 

Aanbeveling Politie

De politie beveelt deelname aan de collectieve beveiliging van harte aan. De cijfers over de dalende criminaliteit op beveiligde bedrijventerreinen ondersteunen deze aanbeveling op overtuigende wijze. De politie adviseert iedereen bij inbraak of pogingen daartoe ook altijd aangifte te doen.  Dit kan via onderstaande button.